Wednesday, March 11, 2009

یه عکس چرت به توان 10*2به توان15 حساب کنید سن پرتقال فروش را؟برای دست گرمی

Monday, May 28, 2007

گلی


نمیدونم

بازتاب


قاتی پاتی

بالا رونده


این وسیله برای هوا روی است

!!!خوش مزه


می خورم

Monday, January 08, 2007

سینا magic


نمیدونم

پارسا اکسپلیارموس


این هم خلع سلاح

سپهر پاتر


ما هم جادوگر شدیم!

Sunday, February 19, 2006

گلابی


اسم این دوستم هست گلابی

خیار اویزان


این که میبینید کسری دوستم است

Sunday, February 12, 2006

نمای ساختمانی


این دفعه اسم این هویچ شده خیار شور
حالا حدس بزنین برای چی؟

تسادف


این همان هویچ قبلی است
اما در لحظه تسادف

پچه هرمس مارانا


این هم ازکوچولوی خوشکل دایی هرمس مارانا
که 2 ماهشه
!!!در ضمن یادتون باشه که این راهم بعد از پنج ثانیه نوشتم

!!!ما هنر مند هم شدیم


باز هم سلام عزیزان
من بعد از پنج ثانیه میخواهم فتوبلاگوآاپتودیت کنم
این هم از هنر ما.

این هم از دوستان ما


سلام عزیزان
اینی که میبینید نمای شمال پنج دهم شرقی دعوای بررست

Friday, February 10, 2006

ادم برفی


این ادم برفی را من ودوسنم کسری درست کردیم
ان هویچی که کنار ادم برفی است یک موجود زنده است به نام پارسا

Thursday, February 02, 2006

خود گیری حرفه ای


سلام عزیزان.این شما واین خود گیری حرفهای
رستوران بزرگ ا.س.پ شما را به دیدن ادامه این برنامه دعوت میکند


و اینک این شما و این دنباله دارهالی